Wood Food


Woods Foods е основната марка на Ферма Странджа, в която животните се отглеждат свободно, в девствени пасища. Животните – коне, говеда Horeford, магарета и охлюви, прекарват целия си живот в среда близка до естествената им.

Всички животни живеят в хармония и се хранят само с тревата от необработвани от човешка ръка поляни и се радват на свеж въздух.

Във фермата се произвежда висококачествена био храна – без да се използват хормони, ваксини, антибиотик и други препарати. Освен това пасищата на Странджа планина, в които животните свободно живеят не са третирани с торове и химикали.

Така фермата гарантира чисто и вкусно месо, получено по един изцяло природосъобразен начин!